Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ข้อมูลหลักสูตรและสถาบัน# รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมงเรียน
1 M012 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง 80
2 M011 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพชั้นสูง 600 ชั่วโมง 600
3 M010 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80 ชั่วโมง (เทียบเท่านวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 100
4 M009 หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง 150
5 M008 หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง 150
6 M007 หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 150
7 M006 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง 255
8 M005 หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 150
9 M004 หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง 500
10 M003 หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง 100
11 M002 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 150