ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

กรม สบส. ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรม

กรม สบส. ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่จัดกิจกรรม

29 ธ.ค. 2560 ถึง 29 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายดอกไม้จันทน์ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมกันประดิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนจิตอาสาในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ภาพกิจกรรมอื่นๆ