ติดต่อเรา

ติดต่อกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับเรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ประจำอยู่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 2

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02 193 7057, โทรสาร : 02 1495601
E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

+662-193-7999

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

กองสุขภาพระหว่างประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Call Center: +662-193-7999
Mail: medicalhub.hss@gmail.com