• กองสุขภาพระหว่างประเทศ

  เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค
  และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
  ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

 • Healthcare Services

  Hip arthroscopy , Knee arthroscopy , Cholecystectomy , Laparoscopic cholecystec
  , Gastroscopy NEC and Others

 • Massage and
  Spa Services

 • Thai Herbal and
  Healthcare Products

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

กรม สบส. ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดูรายละเอียด

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“ เป็นองค์กรหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล ”

ข้อมูลเชิงสถิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายชื่อผู้ให้บริการสปา
ที่ขึ้นทะเบียน

0 คน

รายละเอียด

รายชื่อผู้ดำเนินการสปา
ที่ขึ้นทะเบียน

0 คน

รายละเอียด

รายชื่อหลักสูตรสปา
ที่ผ่านการรับรอง

0 หลักสูตร

รายละเอียด

หลักสูตรมาตรฐาน
กรม สบส.

0 หลักสูตร

รายละเอียด

โรงพยาบาล
ที่ขึ้นทะเบียน

แห่ง

รายละเอียด

คลีนิค
ที่ขึ้นทะเบียน

0 แห่ง

รายละเอียด

วีดีโอ

โรงพยาบาล/คลินิก ที่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง